• Inicio
 • CURSO 18/19
 • NORMAS DE CONVIVENCIA

Elkarbizitzarako Arauak

         Zentroaren funtzionamendu arauek zentrorako lehentasunezko interesa duten  kontuak jasotzen dituzte esplizituki.
Arau hauek  IKASTETXEKO PROIEKTUAN oinarritzen dira eta bere betetzea eta bere kudeaketa Bizikidetasun Planean agertzen dira non elkarrizketari eta adostasunari  lehentasuna ematen zaie gatazka konponketan.

          Araudi hau, edozein bezala bete behar izan zen eta esplizituki testu honetan jasota gera ez dadin beste bat, indarrean dago Eskubideetako eta abenduaren 2ko 201/2008 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Ikasleen Betebeharretako Dekretuan seinalatutako ordenamendua.
IKASLEEN ESKUBIDEAK
 • Heziketa integralera.
 • Zentroaren aldetik berehalako esku-hartzera adingabeen desbabeseko kasuak detektatzen direnean: absentismoa, tratu txarrak ...
 • Errendimendua eta akademikoaren balioespen objektibora.
 • Eskola eta profesionala orientaziora.
 • Bere iritziak banaka eta kolektiboki adierazi ahal izateko adierazpen-askatasunera.
 • Bere segurtasunera eta duintasun pertsonalera errespetua.
 • Zentroko bizitzan parte-hartzea, informazioa eta biltzeko eskubidea jasotzera.
 • Aukera-berdintasunera.
 • Babes sozialera.

IKASLEEN BETEBEHARRAK

 • Ikasketak egitea.
 • Ikastetxeko jarduera hezigarrietan parte hartzea.
 • Zentroko pertsonalen instrukzioak betetzea.
 • Klasera puntualki joatea.
 • Parte hartzea eta heziketa-bizikidetasunaren hobekuntzan laguntzea.
 • Heziketa-Komunitatearen kide guztien kontzientzia-askatasuna errespetatzea.
 • Heziketa-Komunitatearen kide guztien duintasuna, segurtasuna eta intimitatea errespetatzea.
 • Bere ikaskideen Ikasketa eta parte-hartzeko prozesua errespetatzea.
 • Zentroko arauak errespetatzea.
 • Zentroko instalazioak errespetatzea.
IKASTETXEKO BEREZKO ARAUAK

BALIABIDE MATERIALei dagokienez

Zentroaren instalazioek eta heziketa-jardueran erabiltzen diren baliabide material guztiek bere funtzioa bete dezatela, haiek egokitasunez eta errespetatuz erabiltzea beharrezkoa da. Honek eskatzen du:

 • Ikasgela eta ikastetxeko espazio guztiak garbi,paperik, hondakinik eta edozein zikinkeriarik gabekoak mantentzea.
 • Paretak eta altzariak margotu gabe mantentzea
 • Eskola-esparruan ezin izango dute jan piparik edo zikintzen dituzten elikagairik. Ikasgeletan  ez da inolako janaririk  kontsumituko, txikleak sartuta.
 • Baliabide materialak modu egokian erabiltzea, gerta daitezkeen posibleetako akatsak edo erabilera txarragatik edo zabarkeriagatik erantzule eginez
 • Testu-liburuak eta gainerako eskola-material bai berezko bai gainerako lagunekoak errespetatzea.
 • Eskola-jardueren garapenerako beharrezko materiala klasera eramatea.
 • Liburuak eta eskola-materiala baita ere Gorputz-Hezkuntzarako arropa eta eskola-jantziak markatzea
 • Zerbait aurkitzen denean |idazkaritzan emango da.
 • Igogailua erabiliko da beharrezko eta justifikatutako kasuetan soilik.

PERTSONEI dagokienez

Funtsezko hartzen dugu Heziketa-Komunitatearen kide guztien duintasunera eta  segurtasunera errespetua  barruan zein zentrotik kanpo, Honek eskatzen du:
 • IIkastetxearen jardueretarako arropa  egokia.
 •  Higiene-arauak etagarbitasun pertsonala errespetatuko dira.
 •  Ezizen-erabilerarik gabe, hiztegi egokia.
 •  Oihuak eta zaratak, ikasgelan, korridoreetan eta beste zona komun batzuetan saihestea.
 • Igotako eta jaitsitakoak, baita klase-aldaketak ere, isiltasunean egingo dira, gainerakoen lana errespetatuz.
 •  Ezin izango da korridorera irten klase-aldaketetan.
 •  Igotako eta jaitsitakoak areto komunetara taldean egingo dira gainerako klaseen lana errespetatuz.
 • Ikasleen irteerak eta sarrerak (igota eta jaitsita) klaseen ordenez  eta ilaretan egingo dira  Lehen Mailakotarako.DBHko ikasleek klasez sartuko dira modu egokian bultzadak eta oihuak saihestuz.Haur Hezkuntzakoak  haientzako egindako sarreratik sartuko dira.
 • Ikasgeletan eta ikastetxearen  instalazioetan keinu zuzenak eta gorputzaren jarrera egokia erabiliko dira.
 • Irakasleenganantz, ikasleenganantz eta Heziketa  Komunitatearen gainerako pertsonalarenganantz errespetu jarrera beti mantentzea
 • Ikaskide guztietako, zentroko lankide eta baita gurasoetako duintasuna errespetatzea erantzun txarrak, irainak, oihuak, edo edozein eraso-mota  saihestuz.
 • Komunikazioak familiei eman behar izango zaizkie puntualki eta zentrora itzuli  horrela eska denean, epe nabarian.
 • Edozein atzerapenek edo absentzioak familiaren,idatzizko  justifikazioa behar du  eta egoki hartzen bada frogagiri ofiziala eskatuko da.
 • Eskola-ordutegiaren zehar zentroaren irteera idatziz idatziz  justifikatu behar da,  aldez aurretik posiblea bada.
 • Berandu iristen den ikaslea frogagiririk gabe idazkaritzako korridorean geratuko da lehen ordua eta familiari komunikatuko zaio sinatuta itzuliko duen oharraren bitartez
 • Jolasaldi-denboran zehar ikasleak egongo dira efektu honetara zuzendutako espazioetan. Inor ez da geratuko arduradun baten baimena gabeko eraikinaren barnean.
 • Sakeleko  telefono erabilera debekatuta dago eskola-esparru guztietan, heziketa-jardueretan eta irteeretan. Móbiles-a telefonoek, walkmans-ak, MP3/4-ek edo beste edozein soinu-gailuk itzalita eta gordeta egon behar dira a zentroan dauden bitartean eta seinalatutako jardueretan, irteeretan ezean horrela baimentzen badu  koordinatzaileak. Arau honen ez betetzerik egotekotan aparatua jasoko da eta aitariri, amak edo tutoreari emango zaio soilik.
 • Tabako-kontsumoa edo beste motatako substantzia osasunerako kaltergarria kontsumitzea guztiz debekatuta geratzen da eskola-esparruan, baita heziketa-irteeretan  ere. Egokia da tabako-kontsumoa saihestea ikastetxearen sarreren hurbileko lekuetan.
 • Botikaren bat eskola-ordutegian zeharreko hartu behar duten ikasleek frogagiri medikoa ekarri behar izango dute dosiarekin eta hartze-ordutegiarekin.
 • Gorputz Heziketa saioetarako ikastetxeak seinalatutako jantzi-espezifikoa:txandala, elastikoa, galtzak... erabiliko da . Hura ez ekartzekotan ez da klasean parte hartuko.

  JANTOKIari dagokionari

  Jangela heziketa-eremu bat da  beste espazio batzuk diren  bezalakoa eta haietan guztietan ikasleek errespetu ohiturak, bai hezitzaileekin bai haien artean,zein bere adinerako erantzukizuna ikasten dituzte.
Antolaketa eta funtzionamendua
 • Tiketen erosketa aurreko egunean, 12:30h-ak baino lehen, egin behar izango da. Une horretatik aurrera  INONGO MANDATURIK EZ DA JASOKO. Erabiltzaile finkoek egunen batean falta izango direla aurrez badakite abisatu behar izango dute aurreko egunean 12:30h-ak baino lehen.
 • Ume batek dieta berezi bat behar izanez gero familiak agindutako dietarekiko osasun-ziurtagiri bat bidaliko du eta zentroan  mahaikidearen txostena beteko du.
 • Alergía elikagarririk edo elikagai batzuk hartzearen salbuespenik egotekotan justifikatuko da idazkaritzan emango den ohar medikoaren bitartez.
 • Bankuak jangela-ordainagiria itzul dezanik egotekotan zenbatekoa ordaindu behar izango da idazkaritzatik pasatuz hilabetearen 25a baino lehen. Ikasle batek  jantoki zerbitzua ordainteke badu hilabete batean BAJA EMANGO ZAIO JANTOKI ZERBITZUTIK.
 • Zuen kexak , erreklamazioak edota iradokizunak egiteko idazkaritzan dituzue iradokizun orriak, behin beteta, berriro idazkaritzan emango dituzue.

 Portaera

 • Ume guztiek egunero buruzko menua jan behar izango dute salbuespenik gabe. Menuak eginda baitaude Eusko Jaurlaritzak onartutako aumeentzako dieta arauak jarraituz.
 • Ezin inolako janaririk bota ezta harekin jolastu ere.
 • Ikasleek zuzentasunez  jan behar dute, mahai-tresnak erabiliz eta bazkari guztian zehar portaera egokia mantenduz.
 • Ikasleak jaten duen bitartean, ez da mahaitik altxatu behar. Hezitzaileek arreta ipiniko diote behar duenean.
 • Jangelan ahots tonu baxuarekin hitz egingo da oihurik eta borrokarik gabe.
 • Ikasleak zaintzaileek esandako lekuetan jesarriko dira.
Oraingo ARAUDIaren EZ BETETZEA eramango du abenduaren 2ko 201/2008 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Dekretuan ezarritako jokaeren prozedura zuzentzaileen aplikazioa.
imagenconcertada    bv    innovacion    nivel medio lateral bilingue